TIỀN THƯỞNG TÍN DỤNG
TRÊN MỖI LẦN NẠP

Swap-Free Account
Nhân đôi
Vốn
Educational Video Tutorials
Tăng Mức Đòn Bẩy
Lên 100%
Daily Market Reports">
Rút
Tiền lãi

Cách nhận Thưởng

1
2
Nạp tiền vào
Tài khoản Giao dịch
Tiêu chuẩn
3
4
Giao dịch và Rút
Lãi Tiền thưởng

So sánh Giao dịch khi Có và
Không có Tiền thưởng

lot without bonus

MUA 1.5 LÔ EURUSD

Đóng 1.19010
Mở 1.19000
Lãi = 10pip
Nạp $500
Dư ký quỹ $500
Khối lượng $1.5 lot
Lãi/pip $15
Lãi $150
lot without bonus

MUA 3 LÔ EURUSD

Đóng 1.19010
Mở 1.19000
Lãi= 10pip
Nạp $500 + $500cộng thêm dưới dạng thưởng
Dư ký quỹ $1,000
Khối lượng $3 lot
Lãi/pip $30
Lãi $300
Nhận Thưởng

Tìm Hiểu Thêm Thông Qua
Tư Vấn Miễn Phí

Điều khoản và Điều kiện Khuyến mãi