popup

Tạm ngưng đăng ký
Đối với chương trình thưởng 50 USD cho khách hàng mới

Do lượng nhu cầu tăng cao và khối lượng phản hồi quá lớn, chúng tôi đã quyết định đóng băng tất cả các yêu cầu đăng ký mới cho chương trình ưu đãi thưởng 50 USD cho khách hàng mới cho đến khi có thông báo tiếp theo. Chúng tôi sẽ tiếp tục nối lại chương trình ưu đãi này sau khi hoàn tất quá trình phục vụ cho hơn 10.000 khách hàng hiện tại vì nhóm khách hàng này đã đăng ký với chúng tôi để nhận ưu đãi 50 USD trước ngày 12 tháng 10 năm 2021.

Tạm ngưng đăng ký mới

Tặng thưởng 50 USD Không Yêu Cầu Nạp Tiền

Chương trình kéo dài từ 01/10 - 30/11/2021

Bạn có thể đăng ký nhận tiền thưởng và Giao dịch Forex mà không cần phải lo sợ. Đây là một nền tảng hoàn hảo cho cả những nhà giao dịch mới

No deposit required from your side.
We pay for your live account practice.
  • If you make profit — you keep it
  • If you lose — you lose nothing
Offer Valid from 1 Oct - 30 Nov 2021

How to Apply:

Register in our website
Verify your account by submitting your identity & address proof
Once the account is verified, Open the “50$ Bonus MT5 Trading” account in the client portal
This account would already have 50$ top up in it. Start trading and withdraw profits from *50$

The Bonus is only available for new clients. Please ensure you read and fully understand the Terms & Conditions before you opt in.

Terms & Conditions

Ready to Get Started?

50$ Welcome Bonus.
No Deposit Required

Phương thức thanh toán được chấp nhận