Choose from 5 different offers

as per your trading appetite and win great gifts or cash prizes. Whether you are a newbie or a professional trader, everyone could be a winner.

100% Tiền thưởng Tín dụng

 • Nhân đôi vốn
 • Tăng mức đòn bẩy
 • Rút tiền lãi
 • Áp dụng cho mỗi lần nạp tiền

30% Tiền thưởng giao dịch

 • Lãi rút được mà không bị mất tiền thưởng
 • Tăng cơ hội thành công lên 30%
 • Áp dụng cho mỗi lần nạp tiền

Dịch vụ Forex VPS miễn phí

 • Áp dụng khi mở Tài khoản Tiền thật với 1000 USD
 • Thích hợp cho các trader sử dụng trình Expert Advisors
 • Thực hiện lệnh với độ trễ tối thiểu
 • Tốc độ kết nối tối ưu

Trade & Win Apple Gadgets

 • Open trading account with minimum 3000$ deposit (or above)
 • Complete specific volumes in trading
 • Claim your prizes on completion of volume
Offer valid from 1 Oct to 30 Nov, 2021

Affiliate Program

 • Earn 100$ commission on each referred client
 • IB or an existing client eligible for this program
 • Referred client need to have 3000$
  deposit and complete 30 lots
Offer valid from 1 Oct to 30 Nov, 2021

Phương thức thanh toán được chấp nhận