Nạp &
Rút tiền

Các phương thức thanh toán được chấp nhận

Chuyển khoản ngân hàng
Phương thức giao dịch
Loại tiền tệ
Phí/ Hoa hồng
Thời gian xử lý
Nạp tiền
Chuyển khoản ngân hàng
Chuyển khoản ngân hàng
AED, USD, EUR
Miễn phí
1-5 ngày làm việc
Thẻ tín dụng
Phương thức giao dịch
Loại tiền tệ
Phí / Hoa hồng
Thời gian xử lý
Nạp tiền
visa
Visa
EUR, USD, GBP
Miễn phí
Ngay lập tức
Mastercard
Mastercard
EUR, USD, GBP
Miễn phí
Ngay lập tức
Maestro
Maestro
EUR, USD, GBP
Miễn phí
Ngay lập tức
Ví điện tử
Phương thức giao dịch
Loại tiền tệ
Phí / Hoa hồng
Thời gian xử lý
Nạp tiền
neteller
Neteller
USD, EUR, GBP
Miễn phí
Ngay lập tức
skrill
Skrill
USD, EUR, GBP
Miễn phí
Ngay lập tức
Bitpay
Bitpay
BTC, USD
Miễn phí
Ngay lập tức
Fasapay
Fasapay
IDR, USD
Miễn phí
Ngay lập tức
Perfect Money
Perfect Money
USD, EUR
Miễn phí
Ngay lập tức
Chuyển khoản nội địa
Phương thức giao dịch
Loại tiền tệ
Phí / Hoa hồng
Thời gian xử lý
Nạp tiền
Chuyển khoản nội địa Malaysia
Chuyển khoản
nội địa Malaysia
MYR
Miễn phí
Tối đa 1 giờ
Chuyển khoản nội địa Indonesia
Chuyển khoản
nội địa Indonesia
IDR
Miễn phí
Tối đa 1 giờ
Chuyển khoản nội địa Thái Lan
Chuyển khoản
nội địa Thái Lan
THB
Miễn phí
Tối đa 1 giờ
Chuyển khoản nội địa Việt Nam
Chuyển khoản
nội địa Việt Nam
VND
Miễn phí
Tối đa 1 giờ
Chuyển khoản ngân hàng
Phương thức giao dịch
Loại tiền tệ
Phí / Hoa hồng
Thời gian xử lý
Nạp tiền
Bank Transfer
Chuyển khoản ngân hàng
AED, USD, EUR
Nhà cung cấp dịch vụ
thanh toán có thể sẽ tính phí
Nhà cung cấp dịch vụ
thanh toán có thể sẽ tính phí
Tối đa 1 ngày
làm việc
Thẻ tín dụng
Phương thức giao dịch
Loại tiền tệ
Phí / Hoa hồng
Thời gian xử lý
Nạp tiền
visa
Visa
EUR, USD, GBP
Nhà cung cấp dịch vụ
thanh toán có thể sẽ tính phí
Nhà cung cấp dịch vụ
thanh toán có thể sẽ tính phí
Tối đa 1 ngày
làm việc
Mastercard
Mastercard
EUR, USD, GBP
Nhà cung cấp dịch vụ
thanh toán có thể sẽ tính phí
Nhà cung cấp dịch vụ
thanh toán có thể sẽ tính phí
Tối đa 1 ngày
làm việc
Maestro
Maestro
EUR, USD, GBP
Nhà cung cấp dịch vụ
thanh toán có thể sẽ tính phí
Nhà cung cấp dịch vụ
thanh toán có thể sẽ tính phí
Tối đa 1 ngày
làm việc
Ví điện tử
Phương thức giao dịch
Loại tiền tệ
Phí / Hoa hồng
Thời gian xử lý
Nạp tiền
neteller
Neteller
USD, EUR, GBP
Nhà cung cấp dịch vụ
thanh toán có thể sẽ tính phí
Nhà cung cấp dịch vụ
thanh toán có thể sẽ tính phí
Tối đa 1 ngày
làm việc
skrill
Skrill
USD, EUR, GBP
Nhà cung cấp dịch vụ
thanh toán có thể sẽ tính phí
Nhà cung cấp dịch vụ
thanh toán có thể sẽ tính phí
Tối đa 1 ngày
làm việc
Bitpay
Bitpay
BTC, USD
Nhà cung cấp dịch vụ
thanh toán có thể sẽ tính phí
Nhà cung cấp dịch vụ
thanh toán có thể sẽ tính phí
Tối đa 1 ngày
làm việc
Fasapay
Fasapay
IDR, USD
Nhà cung cấp dịch vụ
thanh toán có thể sẽ tính phí
Nhà cung cấp dịch vụ
thanh toán có thể sẽ tính phí
Tối đa 1 ngày
làm việc
Perfect Money
Perfect Money
USD, EUR
Nhà cung cấp dịch vụ
thanh toán có thể sẽ tính phí
Nhà cung cấp dịch vụ
thanh toán có thể sẽ tính phí
Tối đa 1 ngày
làm việc
Chuyển khoản nội địa
Phương thức giao dịch
Loại tiền tệ
Phí / Hoa hồng
Thời gian xử lý
Nạp tiền
Chuyển khoản nội địa Malaysia
Chuyển khoản
nội địa Malaysia
MYR
Nhà cung cấp dịch vụ
thanh toán có thể sẽ tính phí
Nhà cung cấp dịch vụ
thanh toán có thể sẽ tính phí
Tối đa 1 ngày
làm việc
Chuyển khoản nội địa Indonesia
Chuyển khoản
nội địa Indonesia
IDR
Nhà cung cấp dịch vụ
thanh toán có thể sẽ tính phí
Nhà cung cấp dịch vụ
thanh toán có thể sẽ tính phí
Tối đa 1 ngày
làm việc
Chuyển khoản nội địa Thái Lan
Chuyển khoản
nội địa Thái Lan
THB
Nhà cung cấp dịch vụ
thanh toán có thể sẽ tính phí
Nhà cung cấp dịch vụ
thanh toán có thể sẽ tính phí
Tối đa 1 ngày
làm việc
Chuyển khoản nội địa Việt Nam
Chuyển khoản
nội địa Việt Nam
VND
Nhà cung cấp dịch vụ
thanh toán có thể sẽ tính phí
Nhà cung cấp dịch vụ
thanh toán có thể sẽ tính phí
Tối đa 1 ngày
làm việc
Phí 0 đồng
Phí 0 đồng

Chúng tôi sẽ không tính phí và thu phí hoa hồng

Xử lý nhanh
Xử lý nhanh

Nạp và Rút tiền ngay trong ngày

Thưởng thêm khi nạp
Thưởng thêm khi nạp

Thưởng lên đến 100% khi nạp tiền

Bạn đang cần tư vấn miễn phí?
Hãy liên hệ ngay

Liên hệ chúng tôi