Quy định và giấy phép

HonorFX là tên thương hiệu của Honor Capital Markets Limited (Mauritius), Honor Capital Markets Limited (Malaysia) và Honor Capital Markets Limited (St. Vincent và Grenadines).

St. Vincent & the Grenadines

SV

St. Vincent & the Grenadines

Xem Giấy phép

Honor Capital Markets Limited (SV) được đăng ký bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) của St. Vincent &The Grenadines với tư cách là Công ty Kinh doanh Quốc tế với số đăng ký 25034 IBC 2018.

Mauritius

MU

Mauritius

Xem Giấy phép

Honor Capital Markets Limited (MU) được quản lý giám sát bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Cộng hòa Mauritius với giấy phép Môi giới Đầu tư. Số giấy phép là GB200225826.

Mauritius

MY

Malaysia

Xem Giấy phép

Honor Capital Markets Limited (MY) được đăng ký bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Labuan (LFSA) Malaysia với số đăng ký LL17270.

Bạn cần trợ giúp?Hãy liên hệ ngay

Liên hệ Chúng tôi