การฝากและการถอนเงิน

การฝากและการถอนเงิน

โอนเงินผ่านธนาคาร
วิธีการฝากเงิน
วิธีการฝากเงิน
ค่าธรรมเนียม
เวลาดำเนินการ
ฝากเงิน
Bank Transfer
Bank Transfer
AED, USD, EUR
ฟรี
1-5 วันทำการ
บัตรเครดิต
วิธีการฝากเงิน
วิธีการฝากเงิน
ค่าธรรมเนียม
เวลาดำเนินการ
ฝากเงิน
visa
Visa
EUR, USD, GBP
ฟรี
ทันที
Mastercard
Mastercard
EUR, USD, GBP
ฟรี
ทันที
Maestro
Maestro
EUR, USD, GBP
ฟรี
ทันที
กระเป๋าเงินดิจิตอล
วิธีการฝากเงิน
วิธีการฝากเงิน
ค่าธรรมเนียม
เวลาดำเนินการ
ฝากเงิน
neteller
Neteller
USD, EUR, GBP
ฟรี
ทันที
skrill
Skrill
USD, EUR, GBP
ฟรี
ทันที
Bitpay
Bitpay
BTC, USD
ฟรี
ทันที
Fasapay
Fasapay
IDR, USD
ฟรี
ทันที
Perfect Money
Perfect Money
USD, EUR
ฟรี
ทันที
ท้องถิ่น
วิธีการฝากเงิน
วิธีการฝากเงิน
ค่าธรรมเนียม
เวลาดำเนินการ
ฝากเงิน
Malaysia Local Transfer
Malaysia
Local Transfer
MYR
ฟรี
ประมาณ 1 ชั่วโมง
Indonesia Local Transfer
Indonesia
Local Transfer
IDR
ฟรี
ประมาณ 1 ชั่วโมง
Thailand Local Transfer
Thailand
Local Transfer
THB
ฟรี
ประมาณ 1 ชั่วโมง
Vietnam Local Transfer
Vietnam
Local Transfer
VND
ฟรี
ประมาณ 1 ชั่วโมง
โอนเงินผ่านธนาคาร
วิธีการฝากเงิน
วิธีการฝากเงิน
ค่าธรรมเนียม
เวลาดำเนินการ
ฝากเงิน
Bank Transfer
Bank Transfer
AED, USD, EUR
อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้
ให้บริการ
อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้
ให้บริการ
ประมาณ 1
วันทำการ
บัตรเครดิต
วิธีการฝากเงิน
วิธีการฝากเงิน
ค่าธรรมเนียม
เวลาดำเนินการ
ฝากเงิน
visa
Visa
EUR, USD, GBP
อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้
ให้บริการ
อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้
ให้บริการ
ประมาณ 1
วันทำการ
Mastercard
Mastercard
EUR, USD, GBP
อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้
ให้บริการ
อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้
ให้บริการ
ประมาณ 1
วันทำการ
Maestro
Maestro
EUR, USD, GBP
อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้
ให้บริการ
อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้
ให้บริการ
ประมาณ 1
วันทำการ
กระเป๋าเงินดิจิตอล
วิธีการฝากเงิน
วิธีการฝากเงิน
ค่าธรรมเนียม
เวลาดำเนินการ
ฝากเงิน
neteller
Neteller
USD, EUR, GBP
อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้
ให้บริการ
อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้
ให้บริการ
ประมาณ 1
วันทำการ
skrill
Skrill
USD, EUR, GBP
อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้
ให้บริการ
อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้
ให้บริการ
ประมาณ 1
วันทำการ
Bitpay
Bitpay
BTC, USD
อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้
ให้บริการ
อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้
ให้บริการ
ประมาณ 1
วันทำการ
Fasapay
Fasapay
IDR, USD
อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้
ให้บริการ
อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้
ให้บริการ
ประมาณ 1
วันทำการ
Perfect Money
Perfect Money
USD, EUR
อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้
ให้บริการ
อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้
ให้บริการ
ประมาณ 1
วันทำการ
ท้องถิ่น
วิธีการฝากเงิน
วิธีการฝากเงิน
ค่าธรรมเนียม
เวลาดำเนินการ
ฝากเงิน
Malaysia Local Transfer
Malaysia
Local Transfer
MYR
อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้
ให้บริการ
อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้
ให้บริการ
ประมาณ 1
วันทำการ
Indonesia Local Transfer
Indonesia
Local Transfer
IDR
อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้
ให้บริการ
อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้
ให้บริการ
ประมาณ 1
วันทำการ
Thailand Local Transfer
Thailand
Local Transfer
THB
อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้
ให้บริการ
อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้
ให้บริการ
ประมาณ 1
วันทำการ
Vietnam Local Transfer
Vietnam
Local Transfer
VND
อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้
ให้บริการ
อาจมีค่าธรรมเนียมจากผู้
ให้บริการ
ประมาณ 1
วันทำการ
ไม่มีค่าธรรมเนียม
ไม่มีค่าธรรมเนียม

ทางเราไม่คิดค่าคอมมิชชั่นหรือค่าธรรมเนียม

ดำเนินการเร็ว
ดำเนินการเร็ว

ฝากและถอนเงินได้ภายในวันเดียวกัน

เพิ่มเงินฝาก
เพิ่มเงินฝาก

โบนัส 100% เพิ่มเข้าไปในเงินฝากของคุณ

ต้องการคำปรึกษาฟรีใช่ไหม
ติดต่อเรา