ฟอเร็กซ์
เทรดคู่สกุลเงิน 40 คู่ ประกอบด้วยคู่หลัก คู่รอง คู่ผสม ค่าสเปรดต่ำและส่งออเดอร์ได้ทันที ดูค่าสเปรดเริ่มต้น มาร์จินเรทและชั่วโมงเทรดของคู่สกุลเงินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตาราง
ตราสาร
ค่าสเปรดขั้นต่ำ**ดูค่าสเปรดฟอเร็กซ์ของเรา
เรทมาร์จิน
ชั่วโมงเทรด (GMT+4)
EUR/USD
0.2
0.25%
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
GBP/USD
0.5
0.25%
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
AUD/USD
0.5
0.25%
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
NZD/USD
0.7
0.25%
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
USD/JPY
0.8
0.25%
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
USD/CAD
0.8
0.25%
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
USD/CHF
0.8
0.25%
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
ตราสาร
EUR/USD
GBP/USD
AUD/USD
NZD/USD
USD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
ค่าสเปรดขั้นต่ำ**ดูค่าสเปรดฟอเร็กซ์ของเรา
0.2
0.5
0.5
0.7
0.8
0.8
0.8
เรทมาร์จิน
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
ชั่วโมงเทรด (GMT+4)
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
ตราสาร
ค่าสเปรดขั้นต่ำ**ดูค่าสเปรดฟอเร็กซ์ของเรา
มาร์จิน
ชั่วโมงเทรด (GMT+4)
ทองคำ
1
1000
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
เงิน
0.5
1500
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
น้ำมันดิบ
1
1000
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
น้ำมันเบรนด์
1
1000
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
น้ำมันเบรนด์
1
1500
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
ตราสาร
ทองคำ
เงิน
น้ำมันดิบ
น้ำมันเบรนด์
น้ำมันเบรนด์
ค่าสเปรดขั้นต่ำ**ดูค่าสเปรดฟอเร็กซ์ของเรา
1
0.5
1
1
1
เรทมาร์จิน
1000
1500
1000
1000
1500
ชั่วโมงเทรด (GMT+4)
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
ฟิวเจอร์
การเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายโลหะมีค่า (ทองคำและเงิน) เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุน ค้นพบโอกาสในการเทรดในตลาดน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก
หุ้น
มีหุ้นมากกว่า 65+ ตัวทั้งในตลาดของสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกาและยุโรป โดยหุ้นยอดนิยมที่มี เช่น Amazon, Boeing, Facebook และ Netflix
ประเทศ
จำนวนหุ้น
ค่าคอมมิชชั่น
ชั่วโมงเทรด (GMT+4)
สหราชอาณาจัตร
5
0.50%
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
สหรัฐอเมริกา
52
0.50%
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
เยอรมัน
6
0.50%
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
ฮ่องกง
8
0.50%
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
ฝรั่งเศส
7
0.50%
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
สเปน
9
0.50%
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
ETF
8
0.25%
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
ประเทศ
สหราชอาณาจัตร
สหรัฐอเมริกา
เยอรมัน
ฮ่องกง
ฝรั่งเศส
สเปน
ETF
จำนวนหุ้น
5
52
6
8
7
8
9
ค่าคอมมิชชั่น
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.50%
0.25%
ชั่วโมงเทรด (GMT+4)
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
วันอาทิตย์ 22:00 ถึงวันศุกร์ 24:00
ตราสาร
สกุลเงิน
มาร์จิน
คำบรรยาย(GMT+4)
WS30
US ดอลลาร์
0.25%
ดัชนี Dow Jones
UK100
ปอนด์อังกฤษ
0.25%
ดัชนี FTSE 100
SP500
US ดอลลาร์
0.25%
ดัชนี S&P 500
SMI20
ฟรังก์สวิส
0.25%
ดัชนี Switzerland 20
NAS100
US ดอลลาร์
0.25%
ดัชนี Nasdeq 100
JPN225
เยน
0.25%
ดัชนี Nikkie 225
ESX50
EURO
0.25%
ดัชนี Euro Stoxx 50
ESP35
EURO
0.25%
ดัชนี Spain IBEX 35
DAX30
EURO
0.25%
ดัชนี German DAX 30
CAC40
EURO
0.25%
ดัชนี France 40
ตราสาร
WS30
UK100
SP500
SMI20
NAS100
JPN225
ESX50
ESP35
DAX30
CAC40
สกุลเงิน
US ดอลลาร์
ปอนด์อังกฤษ
US ดอลลาร์
ฟรังก์สวิส
US ดอลลาร์
เยน
EURO
EURO
EURO
EURO
มาร์จิน
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
0.25%
คำบรรยาย (GMT+4)
ดัชนี Dow Jones
ดัชนี FTSE 100
ดัชนี S&P 500
ดัชนี Switzerland 20
ดัชนี Nasdeq 100
ดัชนี Nikkie 225
ดัชนี Euro Stoxx 50
ดัชนี Spain IBEX 35
ดัชนี German DAX 30
ดัชนี France 40
ดัชนี
เทรดในตระกร้าหุ้นที่แสดงถึงประสิทธิภาพ เลือกได้ตั้งแต่เงินสดและดัชนีซื้อขายล่วงหน้ามากกว่า 90 รายการรวมถึง UK 100, US 30 และ Germany 30

เรารองรับ